There is no such thing as free balls

Golfcharge kan 

 • In combinatie met onze chipkaart lezer je verkoop van ballen beheren
 • federatie kaarten gebruiken als betaalmiddel
 • eigen membership kaarten gebruiken
 • of een combinatie van beiden
 • 5 verschillende tarieven hanteren voor clubleden, bezoekers, lessen en pro's
 • jetons verkopen voor greenfee spelers
 • lidkaarten weigeren die vervallen zijn
 • "gratis" ballen beter beheren en ze enkel aan leden geven of beperken

 Zonder  gebruik te maken van een computer!

Golfcharge can help you with

 • combined with our chipcard reader manage the sales of your balls
 • use Belgian federation card as a payment card
 • use your own memebership card as a payment card
 • or combine both
 • Has 5 tariffs for members, visitors, practice and pro's
 • Can sell tokens for non members and greenfee players
 • suspend memebership cards when non vallid
 • manage "free" balls beter and more efficient for members

All of this without the need of a computer!

Golfcharge peut vous aider avec 

 • en combinaison avec notre lecteur de carte à puce, gérez les ventes de vos balles.
 • Utilisez la carte de fédération belge comme carte de paiement.
 • utilisez votre propre carte membre comme carte de paiement
 • ou combinez les deux
 • A 5 tarifs pour les membres, les visiteurs, la pratice et les pros
 • gérer les balles "gratuites" plus efficace pour les membres et les visiteurs
 •  

Tout cela sans avoir besoin d'un ordinateur!